Összes oldalmegjelenítés

2017. január 31., kedd

Szervezett bűnözés magyar szemmel

A szervezett bűnözés vagy a „bűnszervezetek” egy nemzetközi csoportosulása az erősen centralizált, bűnözők által működtetett vállalatoknak, illegális tevékenység és leggyakrabban monetáris nyereségszerzés céljából. Az Organized Crime Control Act (Egyesült Államok, 1970) úgy határozza meg a szervezett bűnözést, mint " Jogellenes tevékenységei egy rendkívül szervezett, fegyelmezett egyesülésnek".

A maffia az egy olyan fogalom, melyet számos bűnügyi szervezet leírására használnak szerte a világon. Az első szervezet, mely viseli ezt a minősítést, a Szicíliai Maffia volt, melynek tagjai Cosa Nostraként ismertek. Az Egyesült Államokban, a maffia általában az amerikai maffiára vonatkozik. Egyéb jelentős szervezetek is maffiaként jellemezhetőek, beleértve az orosz maffia, a kínai triádok, az albán maffia, az Ír Mob, a japán Yakuza, a nápolyi Camorra, a calabriai 'Ndrangheta, az indiai maffia, az Unione Corse, a szerb maffia és a bolgár maffia. Van még sok más maffia szervezet a világon, melyek nem kapcsolódnak semmilyen különös faji nézethez.


Egyes bűnözői szervezetek, mint például a terrorista szervezetek, politikailag motiváltak (lásd VNSA). Bandák melyek kellőképpen fegyelmezetté válnak ahhoz, hogy szervezettnek tartsák őket. Egy szervezett banda vagy bűnözők szintén nevezhetők „mobnak”. Egy szervezett csoportonkénti bűncselekmény elkövetésének a tényét, az Egyesült Államokban, a zsarolással azonosítják.


Szervezeti és fogalmi háttér


„Ha inkább globálisan, mint inkább szigorúan helyi szinten nézzük, nyilvánvalóvá válik, hogy a szervezett típusú bűnözés, még ha régről származtatható is, nem feltétlenül nemes származású. A gengszter kifejezés a korai 13. századi Indiához köthető, amikor gengszterek, vagy bűnöző bandák kóboroltak városról városra fosztogatni és rabolni. A csempészet és a kábítószer-kereskedelmi körök olyan régiek, mint a dombok Ázsiában és Afrikában, valamint a létező olaszországi és japán bűnszervezetek történelme több évszázadig követhető vissza...”


Ma a bűnözés városi jelenségként ismert, de a történelem túlnyomó részében a falusi világ volt az, amit a bűnözés elnyomott. Kalózok, betyárok és rablók támadtak a kereskedelmi útvonalakra és közutakra, olykor súlyosan károsítva a kereskedelmet. Ezáltal növelve a költségeket, a biztosítási díjakat és az árakat. Paul Lunde kriminológus szerint, „a kalózkodás és a banditizmus az volt az iparosítás előtti világban, mint ami a szervezett bűnözés, a modern társadalomban.”

A szervezett bűnözés mélyen kapcsolódik a civilizálatlan rétegek integrálásából fakadó erkölcsi problémákhoz. A korai keresztény világ kételkedett a nemzetállamok jogosulatlan legitimitását illetően. St. Ágoston remek leírásában tolvajuralomnak, azaz tolvajláson alapuló államnak írta le őket.

Egy későbbi észak-afrikai író, Ibn Khaldun megfigyelte Tamerlane mongol vezér zsákmányszerző hadjáratait a 14. században, és kialakított egy államalakulat elméletet, ami a barbárok civilizált államok feletti időszakos hódításain alapszik. Gyorsan alkalmazkodtak a városi életnek köszönhetően, elveszítették a harcias tulajdonságaikat és feladták hódításaikat az újabb barbár hullámok érkezéséig. Ahogy Lunde állítja, "a barbár hódítókra, akár vandálok, gótok, skandinávok, törökök vagy mongolok általában nem, mint szervezett bűnözői csoportokra gondolunk, mégis számos közös funkciójuk van a sikeres bűnszervezetekkel. Ők leginkább nem ideológiai, hanem főként etnikai alapon, használtak erőszakot és megfélemlítést, és ragaszkodtak a saját törvényeikhez.

Bár a középkori feudális urak általában nem foglalkoztak azzal, amit a modernek bűncselekményeknek tartanak (kivéve a rabló bárók, önmagukat megkoronázó viking kalandorok, zsoldosok és a "szabad vállalkozás" vezetők). A hierarchikus bíróságaik, az erőszak monopóliuma, az oltalom kiterjesztése a jobbágyaikra munkáért és a termés egy százalékáért, szerkezetileg hasonlóak a klasszikusan vett szervezett bűnözői csoportokkal, mint például a maffia. A modern világban nehéz különbséget tenni a korrupt és törvénytelen kormány és a szervezett bűnbandák között. Ezek a rendszerek, jellegzetességei az újonnan függetlenné vált szovjet államoknak, akik az államapparátust a szervezett bűnözés ellenőrzésére, és saját céljaikra használják.

Szervezett bűnözési dinamikák

Annak érdekében, hogy a bűnszervezet boldogulni tudjon, bizonyos mértékű támogatásra van szükség a társadalomtól, amelyben él. Így gyakran szükséges egyes köztiszteletben álló emberek korrumpálása és ezt leggyakrabban megvesztegetés, zsarolás útján érik el. Valamint úgy, hogy szimbiotikus kapcsolatot hoznak létre törvényesen működő vállalkozásokkal. Az igazságügyi és rendőrségi tisztviselők és a törvényhozók kiemelt célzottjai a szervezett bűnözés kontrolljának, megvesztegetések útján.

A szervezett bűnözés jellemzően akkor virágzik, amikor a központi kormányzat és a civil társadalom is szervezetlen, gyenge, hiányzik vagy nem megbízható. Ez akkor fordulhat elő, ha egy társadalompolitikai, gazdasági vagy társadalmi zavarokkal néz szembe vagy átmeneti időszakokban, például a kormányváltás, illetve egy gyors gazdasági fejlődés, különösen, ha a társadalomban nincsenek erős intézmények és jogállamiság. A Szovjetunió összeomlása és az 1989-es Kelet-Európai forradalom eredményezte a bukását a kommunista blokknak, és a létrejöttét az új demokratikus rendszereknek, a régió szabad piaci kapitalizmusának, melyek táptalajt biztosítottak a szervezett bűnözésnek. A legtöbb ország piacait gazdasági zavar sújtotta, mert elárasztják a nyugati termékek, melyek kivételesen magas árakkal voltak tiltva a kommunista rezsimekben, valamint Kelet- Európában nem volt kereslet. Ez késztetett sokakat arra, hogy törvénytelenül szerezzenek pénzt, legtöbb esetben ezek mögött egykori titkosszolgálati és rendőri erők voltak, akik kifogytak a munkából. Ilyen körülmények között a bűnszervezetek a bűnüldözéstől kevésbé tartva képesek működni és szolgálni a "fogyasztóikat" a rend és a kiszámíthatóság látszatával, amely egyébként nem áll rendelkezésre. Hasonló okok miatt, a szervezett bűnözés gyakran gyökeret ereszt számos országban, az etnikai közösségek, illetve egyéb társadalmilag marginalizált csoportok körében, akik esetleg nem bíznak a helyi kormányzatban és az ügynökeikben. Ez a bizalomhiány is a bűnszervezetek eltávolodását segíti attól a kockázattól, hogy a bűnüldözés együttműködő tanúkat találjon, valamint hogy ösztönözzék a közösség tagjait, hogy inkább bízzanak meg a bűnszervezetekben, mint a rendőri védelemben. A feketepiac létezése, akár piaci vagy jogi akadályoknak köszönhetően is mindinkább előmozdítják a bűnszervezetek kialakulását. Erre jó példa lehetne az Egyesült Államok tilalma alatt egyre növekvő szervezett bűnözés az 1920-as években.

A szervezetek törvényessé tételéhez szükséges mindennapi papírmunka hiányában, a bűnszervezetek általában sokkal könnyebben kifejlődnek, és átszerveződnek, amikor felmerül az igény. Gyorsan tőkét kovácsolnak az újonnan megnyílt piacokon, és gyorsan újjáépítik magukat egy más köntösben, amikor elcsípik őket a hatóságok. Ez különösen igaz a szervezett csoportokra, melyek részt vesznek az emberkereskedelemben.

Az újabban növekvő ágazata a szervezett bűnözésnek a személyazonosság ellopása és az online zsarolás. Ezek a tevékenységek aggasztóak, mert elveszik a fogyasztók kedvét az internet használatától és az e-kereskedelemtől. Az e-kereskedelem arra volt hivatott, hogy kiegyenlítse a játékteret a kis-és nagyvállalatok között, de az online szervezett bűnözés növekedése következtében az ellenkező hatást váltotta ki. A nagy vállalatok képesek megfizetni a nagyobb sávszélességet (hogy ellenálljanak az elosztott szolgáltatás-megtagadással járó támadásának- DDoS) a kiválóbb biztonságért. Ráadásul a bűnszervezetek internet használatát, sokkal nehezebb nyomon követni a rendőrségnek (annak ellenére, hogy egyre inkább telepítik a netrendőrségeket), mióta a legtöbb rendőri erő és a rendvédelmi szervek a helyi vagy nemzeti joghatóság keretében működnek, noha az internet megkönnyíti a bűnszervezetek határokon átívelő működését, ezek észlelése nélkül.

A múltban a bűnszervezetek terjeszkedési igényük alapján határozták meg magukat. Ez tette őket konkurensekké. Ez a versengés, ami gyakran vezetett erőszakhoz, értékes erőforrásokat használ, mint az emberi erő (akár meghalt vagy börtönbe került), felszerelések és pénz. Az Egyesült Államokban, az ír Mob-os főnöke a Winter Hill Gang-nek (az 1980-as években) a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) informátora lett. Ő ezt a helyzetet arra használta, hogy megszüntesse a versengést és megszilárdítsa a hatalmat Boston városán belül, mely több jelentős bűnöző alak bebörtönzéséhez vezetett, beleértve Gennaro "Jerry" Anguilo-t a Patriarca bűnöző család második emberét. Belharc néha előfordul egy szervezeten belül, mint például az 1930-31-es Castellamarese háború és a bostoni ír Mob háborúi az 1960-as és 1970-es években.

Charles Luciano, olasz-amerikai bandafőnök 1936-banMa a bűnszervezetek egyre inkább együtt dolgoznak, ráébredve arra, hogy jobb együttműködni, mint versengeni egymással. Ez vezetett, a globális bűnszervezetek növekedéséhez, mint a Mara Salvatrucha és az 18th Street gang. Az USA-ban lévő olasz-amerikai maffia kapcsolatban van Olaszországi szervezett bűnözői csoportokkal, mint például a Camorra, a 'Ndrangheta, a Rancitelli és a Sacra Corona Unita. A Cosa Nostra is köztudottan együttműködik az ír Mobbal (John Gotti a Gambino családból és James Coonan a Westiesből együtt dolgoztak, miután a Gambino család hatalomra segítette Coonant, a Westies egy védelmi csoportként működött a Gambino családnak), a japán Yakuza az orosz maffiával. Az FBI becslése szerint a globális szervezett bűnözés évi 1 billió dollárt keres.

Ez a növekedés a bűnszervezetek közötti együttműködésben azt jelentette, hogy a bűnüldöző szerveknek is egyre inkább együtt kellene dolgozniuk. Az FBI működtet egy szervezett bűnözési részleget  a washingtoni főhadiszállásáról, és ismeretes, hogy együttműködik más nemzeti, (például a Polizia di Stato, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a Royal Canadian Mounted Police), szövetségi (pl. az alkohollal, dohánnyal, tűzijátékkal, robbanószerekkel foglalkozó Iroda, Drug Enforcement Administration, United States Marshals Service valamint az Egyesült Államok parti őrség), állami (pl. a Massachusetts Állami Rendőrség Különleges Vizsgálati egység és a New York-i állami rendőrség bűnügyi Nyomozó Iroda) és városi (pl. a New York-i Rendőrkapitányság szervezett bűnözés elleni hivatala, a Los Angeles Rendőrkapitányság Különleges Műveleti Osztálya) bűnüldöző szervekkel.

Híres bűnszervezetek

Talán a legismertebb bűnszervezetek a szicíliai és az amerikai Cosa Nostra, közismert nevén a Maffia. A Neopolitan Camorra, a calabriai 'Ndrangheta Apuliai és a Sacra Corona Unita hasonló olasz szervezett bűnözői csoportok. Más szervezett bűnözői vállalkozások közé tartozik az orosz maffia, a szerb maffia az izraeli maffia, az albán maffia, mexikói és a kolumbiai kábítószer kartellek, az indiai maffia, a kínai triádok, kínai Tongs, az ír Mob, a korzikai maffia, a japán Yakuza, a jamaicai-brit Yardies, a török maffia, a macedón maffia és más bűnözői szindikátusok. Egy alacsonyabb szintjén a bűnözési táplálékláncnak sok utcai banda van, mint például a Sureños, Nortenos, Latin Kings, Gangster Disciples, Vice Lords, Bloods és a Crips. A bűnszervezetek műkdhetnek a börtönön belül és kívül egyaránt, mint például a mexikói maffia, Folk Nation, és a brazil PCC. Motoros bandák, mint például a Hells Angels is, részt vesznek a szervezett bűnözésben.

Emberi jogok törvénye

Az emberi jogok törvényében egy másik értelmezése is létezik a "bűnszervezet" kifejezésnek, és olyan szervezetre utal, amelyet emberiség elleni bűntettben találtak bűnösnek. Miután egy szervezet elhatározta, hogy bűnszervezet lesz, csak egyet kell bizonyítania, hogy a tag a szervezethez tartozik, és nem azt, hogy ténylegesen egyénileg elkövetett jogellenes cselekményeket.

A bűnözői szervezeteknek ez a koncepciója a nürnbergi per alatt jött létre. A náci Németországban több társadalmi szervezet, mint az SS és a Gestapo bűnszervezetként voltak elítélve, míg más szervezetek, mint például a német hadsereg főparancsnoksága ellen vádat emeltek, de felmentették a vádak alól. Ez a felfogás a bűnszervezetekről jelenleg is, és továbbra is, ellentmondásos, és nem használják az emberi jogok törvényében a nürnbergi per óta.

Az ideológiai bűnözés

A hagyományosnak tekinthető szervezett bűnözés mellett, amely olyan bűncselekményeket foglal magába, mint a szélhámos átverések, csalások, zsarolás és más a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) által kimondott cselekmények, melyek a pénzszerzésben motiváltak, van nem hagyományos szervezett bűnözés, mely politikai vagy ideológiai elfogadottságért áll harcban. Az ilyen bűnözői csoportok gyakran terrorista szervezetként vannak besorolva, olyanok mint az Al-Kaida, az Animal Liberation Front, az Earth Liberation Front, a Hamas, a Hezbollah, az Ír Köztársasági Hadsereg, a Lashkar e Toiba, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők, a Symbionese Felszabadító Hadsereg, a tálibok, valamint a Weatherman Underground.

Jellemző tevékenységek

A szervezett bűnözés gyakran rászed különböző vállalkozásokat zsarolással, illetve lopással és csalással, mint például teherautók eltérítése, rablás, csőddel kapcsolatos csalás elkövetése, biztosítási csalás, illetve tőkecsalás (belső kereskedelem). A szervezett bűnözői csoportok embereket is rászednek, úgymint autólopás (vagy bontásra az "alkatrész üzletekben", vagy exportra), műkincslopás, bankrablás, betörés, ékszerrablás, számítógép hackelés, hitelkártyacsalás, sikkasztás, személyazonosság lopás és részvénymanipulálás (felértékelés-leértékelés). Néhány szervezett bűnözői csoport a nemzeti, állami, vagy a helyi önkormányzatokkal szemben csal, például állami projektek versenyen kívüli megszerzése, pénzhamisítás, csempészet, hamisított alkohol (illegális kereskedelem) vagy cigaretta gyártása, és bevándorló munkások alkalmazása (hogy elkerüljék az adózást).

A szervezett bűnözői csoportok törekednek arra, hogy találjanak korrupt köztisztviselőket végrehajtói, bűnüldözői és igazságszolgáltatási szerepekben annak érdekében, hogy elkerüljék, de legalábbis korai figyelmeztetést kapjanak a nyomozásról és a büntetőeljárásról.

A szervezett bűnözői csoportok, egy sor illegális szolgáltatást és terméket nyújtanak, mint például uzsorapénz nagyon magas kamatokkal, gyilkosság, zsarolás, bombatámadások, fogadások és illegális szerencsejáték, szélhámos trükkök, szerzői jog megsértése, szellemi tulajdon hamisítása, emberrablás, prostitúció, kábítószer-kereskedelem, fegyverkereskedelem, olaj csempészet, szervkereskedelem, bérgyilkosság, személyazonosító okirat-hamisítás, mérgező hulladékok illegális lerakása, nukleáris anyagok illegális kereskedelme, katonai felszerelések csempészete, nukleáris fegyverek csempészet, útlevél hamisítás (mely elősegíti az illegális bevándorlást és az olcsó munkaerőt), embercsempészet, veszélyeztetett fajok kereskedelme, valamint az emberkereskedelem. A szervezett bűnözői csoportok csinálnak még egy sor gazdasági és munkaügyi zsarolási tevékenységet, mint a kaszinók nyereségének lefölözése, bennfentes kereskedés, monopóliumok felállítása különböző iparágakban, mint a szemét gyűjtése, az építőiparban, lefizetések, látszat munkahelyek, pénzmosás, politikai korrupció, megfélemlítés és rasszizmus.

A szervezett bűnözés helyzete Magyarországon

A fentiekben leírt főbb elemek tipikusan jellemzik a magyarországi viszonyokat. Az ország alapvetően mindig éllovas volt a szervezett bűnözés mértékét tekintve, és ez leginkább a tranzit ország mivoltának köszönhető. Ez azt jelenti, hogy a Kelet-Európai és a nyugati világ Magyarországon keresztül bonyolítja alvilági kereskedelmét. Ez a tendencia az évek során folyamatosan erősödik.

A bűnözői csoportok egyre agresszívebb módon próbálják meg növelni területüket. Nem riadnak vissza semmitől, ha a hatalomról van szó. A 21. században ennek ellenére megfigyelhető némi együttműködés is, mert felismerték, hogy együtt könnyebb. Az együttműködés globális szintre emeli az egész rendszert. Ahogy azt már leírtam korábban, a klasszikus technikák még megmaradtak. Azaz kulcsfontosságú szerepe van az államigazgatási szféra és más területeken lévő kapcsolatoknak. Ezek a bűnözők képesek megfizetni az igen kvalifikált, jogi, pénzügyi, igazságszolgáltatási tapasztalatokkal rendelkező szakértőket, akik állami szinten is támogatást tudnak nyújtani a szervezeteknek. Sokan választják azt a megoldást, hogy egy legálisnak látszó szervezet mögé bújnak, és ezáltal próbálnak meg nyereséget szerezni vagy pénzeket tisztára mosni, sok esetben áfa-t csalni.

Az Európai Unió révén csatlakoztunk a Schengeni övezethez és ezáltal még inkább kritikus a helyzet. A korábban meghatározónak mondható magyar-orosz, magyar ukrán kapcsolatok kiszínesedtek és mára majdnem tíz különböző nemzetiségű bűnszervezet van jelen, többek között arab, török, ukrán, albán, kínai. A jövedelemszerzés fő forrása jelenleg is a csempészet. Változó arányban lehet kábítószer-, cigaretta-, alkohol- és embercsempészet. Mivel az ország átlépésével már szabad út nyílik az egész EU-ba megnövekedett az állami projektekbe való begyűrűzés, amellyel hatalmas támogatási összegeket tudnak szerezni az álca vállalatok.

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

Magyarországon a szervezett bűnözés ellen legaktívabban fellépő intézmény a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (SZEBEK).

A Központ a bűnöző csoportok, bűnszervezetek feltérképezésével, egymáshoz való viszonyuk elemzésével, azok jogellenesen megszerzett javainak legalizálását szolgáló gazdálkodó szervezetek, vállalkozások működésének felmérésével, értékelésével az ilyen szervezetek struktúrájának szétzilálását, bomlasztását is elősegíti, elemzéseivel egyben segítséget nyújt a szervezett bűnözés elleni kormányzati döntések meghozatalához.

A Központ állománya az együttműködő szervektől az Országos Rendőr-főkapitányság, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, a Vám- és Pénzügyőrség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Biztonsági Hivatal a Katonai Felderítő Hivatal és a Legfőbb Ügyészség (külön együttműködés alapján) határozatlan időre vezényelt, hivatásos állományú munkatársakból és köztisztviselőkből áll, munkavégzésük egyéb tekintetében a szervek vezetői között megkötött együttműködési megállapodások és a Központ belső szabályzói alapján teljesítik szolgálatukat. 

2017. január 6., péntek

A Cosa Nostra


A Cosa Nostra a leghíresebb (és -hírhedtebb) olasz maffiacsoport, amely a 19. század közepe felé alakult ki Szicíliában. A szervezet a századvégi szicíliai kivándorlási hullámokkal az USA keleti partján is megjelent. A Cosa Nostra egyszerre jelenti a szicíliai és az amerikai maffiát. Kriminalisztikai szakértők szerint a Cosa Nostra Európa legbefolyásosabb bűnözői csoportja. Olaszországon és az Egyesült Államokon kívül többek között jelen van még Oroszországban, Kanadában és Franciaországban.

Hosszú ideje folyik vita a maffia középkori eredetéről. Az elhunyt egykori maffiózó és Pentito (áruló) Tommaso Buscetta úgy gondolta, már akkor is létezett. Valószínűleg az "eredeti" Maffia egy titkos társaság volt a 15. században, amely felesküdött, hogy megvédi Szicília népét a katalán martalócoktól. Csak nagyon kevés történelmi bizonyíték maradt fent, amely alátámasztaná ezt a feltevést. A többségében elfogadott elmélet szerint a Maffia az elnyomás, a római és észak-olasz fennhatóság, és a külső invázió ellen lázadók csoportja volt.

 

Az Olaszországban 1860-tól megkezdődött egyesülési folyamata azzal járt, hogy Szicíliában nem létezett elég erős állami szervezet ahhoz, hogy a latifundiumok (nagybirtokok) számára megfelelő biztonságot nyújthasson. A nagy földbirtokos családok így létrehoztak egy védelmi erőt, amely gyorsan kiterjeszkedett Szicília összes gazdasági területére (húspiacok, szállítmányozási vállalatok, kikötői raktárak, malmok). Az egyre növekedő befolyással bíró szervezet beszivárgott a helyi majd a regionális politikai életbe is. 1924–1929 között Cesare Mori prefektus teljhatalmat kapott a szigeten Benito Mussolinitól, és nekilátott a maffia kiirtásának. Az üldöztetés azonban csak az illegalitásba kergette a maffiózókat és kikényszerítette a földrajzi elterjedésüket. Az 1920-as években egy maffiózó-család Tuniszban telepedett meg, mások pedig éltek az Egyesült Államokba irányuló szicíliai bevándorlás adta lehetőségekkel: Joe Masseria, Carlo Gambino, Joseph Bonanno és Charlie "Lucky" Luciano. Az amerikai hadsereg második világháborús, 1943-as szicíliai invázióját követően a régi vidéki maffiacsaládok átvették az amerikai olasz maffia modern eljárásait és lassan nemzetközi jelentőségű bűnszervezetté nőtték ki magukat.

 
A Szicíliából az Egyesült Államokba kivándorolt maffiózók kezdetben az USA keleti partján telepedtek le. New Yorkban az 1930-as években Salvatore "Lucky" Luciano összehívta A Bizottságot, az Öt Család a Bonanno, a Colombo, a Gambino, a Genovese, és a Lucchese család vezetőit, hogy felosszák az országot és közösen irányítsák a maffia működését az Egyesült Államokban. Idővel maffiacsaládok alakultak még New Jerseyben, Chicagóban, Pennsylvaniában, Új-Angliában, Clevelandben, Kaliforniában, New Orleansban, St. Louisban, Kansasban, Floridában, Detroitban, Seattle-ben, Wisconsinban és Kanadában is.
 
Az 1920-as években Chicagóban a szervezett bűnözést a hírhedt gengszter Al Capone vezette. Több millió dolláros birodalmon uralkodott vasmarokkal, és családjának mintegy ezer tagja volt.
 
Az amerikai olasz maffiába kezdetben csak szicíliai származású emberek tartozhattak, olyanok akiknek felmenőik szicíliaiak voltak. Ahhoz, hogy valaki a Cosa Nostra tagja lehessen legalább egy befutott embernek, a család egyik tagjának kellett ajánlania, és végre kellett hajtania egy elrendelt gyilkosságot a főnök akarata szerint. Ha sikerrel járt egy rituális szertartáson beavatták, ahol az ujját megszúrták, vérét Szűz Mária vagy szentek képére csepegtették, a kártyát meggyújtották majd a kezébe adták, és hűséget eskettek vele: Úgy égjen a lelkem a pokol tűzében, ahogy ez a kártya ég, ha megszegem az eskümet.
 
 Az 1980-as és 1990-es évekre az Egyesült Államokban a beavatási szertartás idejétmúlttá vált, a tagfelvétel feltételei is megváltoztak. A szicíliai vért, már csak apai ágon kellett felmutatni, és előfordulhatott az is, hogy valaki megvette a tagságát. A 80-as évek végén az amerikai maffia családok afro- és latin-amerikaiakat is alkalmazni kezdtek, és ezzel hatalmassá vált a kulturális különbség a növekvő amerikai és a konzervatív szicíliai maffia között. 1974 és 1979 között a szakadékot érezhetővé tette a Bonanno-család egyik befolyásos kapitánya, Carmine "Lilo" Galante aki a kábítószer kereskedelem növelésére katonákat hozatott át Szicíliából az Egyesült Államokba. A szicíliaiak az őshazában bevált, ám véres módszerekkel dolgoztak, ami hamar kiváltotta az amerikaiak nemtetszését. Az FBI Donnie Brasco néven beépült ügynöke is megerősítette jelentésében, hogy komoly ellentét van az amerikai és a szicíliai maffiózók között. Az ellentétek nyomán 1979. július 12-én Galante véres merénylet áldozata lett, ami egy időre megosztotta a Bonanno-családot.
 
Az amerikai olasz maffiára csak további nyomást gyakorolt az 1970-ben bevezetett "RICO" (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) vagyis zsarolással kapcsolatos, és korrupt szervezetek elleni szövetségi törvény. Ennek értelmében a szövetségi hatóságoknak nem kellett bizonyítaniuk bűncselekmények elkövetését, csak a vádlottak bűnszervezetekben való tagságát.
 
A maffia rádöbbent, hogy a régi szokások nem felelnek meg az új környezetnek, és új irányelvekre van szükség. 1976-ban Carlo Gambino halálával a Gambino-család új feje Paul "Big Paul" Castellano lett. Castellano új szabályokat hozott, hogy ne vonja magára a kormány figyelmét. A szervezetek tevékenységének nem lehettek sem civil, sem rendőr áldozatai, és halálbüntetés terhe mellett tiltotta a kábítószerkereskedést. Politikájának értelmében a Gambino-család megállapodásokat kötött más etnikumokból származó bűnöző csoportokkal, és talán elsőként munkalehetőséget is biztosított számukra. 1985. december 16-án azonban Castellano is merénylet áldozata lett. A Castellanót követő új főnök, John Gotti avatta be a maffia első nem 100%-ig olasz tagját, és ezzel véglegesen szakított a szicíliai maffia tradícióival.
 
A Tízparancsolat
 
2007 novemberében a szicíliai rendőrök jelentették, hogy Salvatore Lo Piccolo maffiafőnök rejtekhelyén megtalálták a maffia tízparancsolatát, amely hasonló a bibliai Tízparancsolathoz és ami útmutatóként szolgál, hogyan lehet valaki sikeres maffiózó. A Tízparancsolat szabad fordításban a következő:
 
1.         Senki sem mutathatja be magát közvetlenül egy másik családtagnak, egy harmadik személynek kell megtennie azt.
2.         Soha ne nézz más családtag asszonyára.

3.         Soha ne mutatkozz rendőrökkel.

4.         Ne járj kocsmákba és klubokba.

5.         Mindig állj szolgálatára a családnak, még akkor is, ha a feleséged gyermeket szül.
6.         Mindig tiszteld a döntéseket.

7.         Az asszonyokat kezeld tisztelettel.

8.         Mindig az igazat válaszold, amikor kérdéssel fordulnak hozzád.
9.         Ne vegyél el pénzt, ha az más taghoz vagy más családhoz tartozik.

10.       Azok, akik nem tartozhatnak a maffiához: bárki, akinek közeli rokona a rendőrség tagja, bárki, aki rokonságban áll a család tagjának szeretőjével, bárki, aki nem tiszteli az erkölcsi értékeket.
 
A Szicíliai Cosa Nostra
 
A Tiszteletreméltók Társasága a maffiózók között, amelyben a szervezeti lánc piramisként épül fel, akár egy modern vállalatnál.
 
A tradicionális terminológia
 
1.        1.         Capo di tutti Capi - avagy a "Főnökök főnöke", a Cupola vezetője, de facto titulus a legerősebb maffiacsalád fejére.
2.         Capo di Capi Re - tisztelet kifejezése, a maffia egy idősebb vagy visszavonult tagja kapja.

3.         Capo Crimine - a Don, a család feje.
4.         Capo Bastone - az alvezér, második a rangsorban.

5.         Consigliere - tanácsadó, közvetítő a családon belül és családok között

6.         Contabile - pénzügyi tanácsadó, felügyeli és felülvizsgálja a pénzügyeket.
7.         Caporegime - kapitány, aki körülbelül tíz vagy több katonából álló legénységet irányít.

8.         Sgarrista vagy Soldato - katona, befutott ember a maffia tagja, aki a napi üzleti tevékenységért felel.
9.         Picciotto - végrehajtó, kis ember alacsony rangú tag, aki a piszkos munkát végzi.

A szicíliai maffia prominens személyiségei
 
Stefano Magadino (1891–1974) az amerikai Maffia Bizottság eredeti tagja.
Gaetano Badalamenti (1923–2004) Cinisi maffiacsalád feje

Tomasso Buscetta (1928–2000) szicíliai maffiózó, aki informátor lett 1984-ben, vallomásával megtörte az Omertá-t, a hallgatási törvényt.
Salvatore "Totó" Riina (1930–) a leghírhedtebb maffiózó, ismertebb nevén a Fenevad, aki vasököllel irányította a maffiát a '80-as évektől egészen 1993-as letartóztatásáig.

Bernardo Provenzano (1933–2016) Riina örököse, és feltételezések szerint a legerősebb maffiacsalád feje, akit tíz év körözés után a szicíliai Corleonéban fogott el a rendőrség.
Stefano Bondante (1939–1981) a Santa Maria di Gesú-i maffiacsalád feje.

Salvatore Lo Piccolo (1942–) feltételezések szerint egyike Provenzano örököseinek.
Matteo Messina Denaro (1962–) feltételezések szerint egyike Provenzano örököseinek.

 
 
 

2017. január 5., csütörtök

Sacra Corona Unita

Ez egy viszonylag új csoport, és – nem is akarták másként mutatni – kizárólag a haszonszerzés mozgatja. Kezdettől színtiszta, kendőzetlen bűnszövetkezetként működik. 1983-ban bukkant fel, a „negyedik maffiának” is szokták nevezni. Csak a Camorra vallásos külsőségeiből ragadtak rá vonások. Megalakulása óta emberrablásokból, droghálózatukból tartja fenn magát (ügyesen megalapozták pénzügyi helyzetüket), melyet a 'ndrangheta és a Cosa Nostra segítségével működtetnek.

Giuseppe Royalit (a SCU feltételezett vezetőjét) a 'ndrangheta egyik jelentős tagja vezette be az alvilágba közös raboskodásuk idején, majd kedvet kapott egy új bűnszövetkezet magalapításához.

Neve: Cosimo Capadieci, egy tag elmondása szerint azért szent (Sacra), mert az új tagokat keresztelési szertartással veszik fel. A koszorú (Corona) a rózsafüzért, vagyis a töviskoszorút, Jézus Krisztus szenvedéseit idézi. És végül azért „egyesült” (Unita), mert a tagok egymáshoz láncszemként kapcsolódnak.

Felépítése, szervezettsége: Felépítése piramisszerű: vannak camorristok (katonák), sgarristok (megfélemlítők), santistok, evangelistok és trequartinok. A vezért criminenek hívják.

A rendőrség véleménye szerint rendkívül szervezett a csoport, mert Royali cellájában rábukkantak egy becsületkódex félére, és bűntettek ütemterveire.

Tevékenységei: Kiépítette kapcsolatait más szövetkezetekkel. Tárgyalásokat folytatnak a kolumbiai drogkartell képviselőivel, ázsiai, orosz szervezetekkel pedig embercsempész hálózatot építettek ki. 1994-ben az olasz rendőrség feltárta a sok millió dollárt hozó embercsempész-hálózatot. Akkoriban az albán menekülteket ők vitték Olaszországba.

Luigi Ferro, a rendfenntartó erők embere "napjaink rabszolga-kereskedői"-ként jellemezte őket. Havi 3,2 millió dolláros hasznuk származott az embercsempészetből. Az albánoknak rendkívül megalázó munkát adtak: a nőket prostitúcióra, a férfiakat alantas munkára, például utcai szemétgyűjtésre kényszerítették.

A szakértők nem jósolnak túl nagy jövőt a SCU-nak, mert még alig egy kis ideje működik, de már rengeteg a besúgó, és sok tag más szervezethez szivárog át.

2017. január 4., szerda

Ndrangheta

Eredete ismeretlen, hasonlóan mondaszerű, mint a Cosa Nostráé. Vidéki alakulatként kezdte, a nép támogatásával. Szembekerült a kormánnyal, a korrupt arisztokráciával. Vezetőik szerényen, méltóságteljesen viselkedtek, erőszakkal, megfélemlítéssel vívták ki tiszteletüket. Csendesen működtek a háttérben, szívósokká váltak, kerülték a reflektorfényt. A nagyhatalmú vezetők közvetítő szerepet töltöttek be a nép és a földbirtokosok között, tanácsadó, döntőbíró szerepet játszottak, amivel tekintélyre és jelentős vagyonra tettek szert. A századfordulón átalakult a szervezet.


Vidékről Dél-Olaszország nagyvárosaiba költözött. Beépültek a munkásszervezetekbe, kormánytisztviselőket korrumpáltak, szervezett zsarolókká váltak. Nem fitogtatják gazdagságukat, hatalmukat. Harminc évig zavartalanul működhettek, megszilárdultak kapcsolataik, jó felszereltségre, politikai életben, nagykereskedelemben nagy befolyásra tettek szert, világméretűvé váltak. Olaszországon kívül a századforduló után kezdtek el ténykedni. Amerikában Pennsylvania környékén, a déli területeken jelentek meg először. A drogból származó pénz nőtt, ezzel párhuzamosan egyre kifinomultabb, erőszakosabb lett. A mohóság növekedtével párhuzamban több sikeres rendőri akció történt. A 'ndrangheta az FBI elsődleges célpontjává vált.


Neve: A 'ndrangheta a maffia szó ősi, calabriai (Calabria az olasz csizma legdélibb része) megfelelője. Nevezik még „tiszteletre méltó társaságnak”, Fibbiának, „calabriai maffiának”.

Beavatás: A több mint száz éves hagyomány hasonlít a Cosa Nostráéhoz. Az újoncokkal vérszerződést kötnek, utalva a törzsi jellegű titkosságra. A beavatáson calabriai tájszólásban, hadarva, cifra frázisokban beszélnek hűségről, és hasonlókról. Felépítése, szervezettsége: A szervezet nem piramisszerű felépítésű. Klánok, családok alkotják ezt is, de máshogy. A Cosa Nostrával ellentétben szigorú vérségi alapon kapcsolódnak a tagok egymáshoz. Keresztapaság, egymás közötti házasság alapján épül fel. Minden sejt egy hatalmas család, nevüket szülővárosukról, vagy családfőjükről kapják.

Felső (maggiore) és alsó (minore) szintre oszlik. Tehát a lopás, zsarolás, kis mértékben űzött drogkereskedelem elkülönül a pénzügyi, politikai szinttől, ami még nehezebbé teszi a nyomozást. Zsarolással kényszerítették vagy a tagságra, vagy a tagdíj fizetésére az embereket. Miután rendszeresen fizetett, már ő is zsarolhatott másokat. Az eskütétel ellenében védelmet ígértek az ellenségekkel szemben, fedezték bírságait, gondoskodtak az esetlegesen bebörtönzött családjáról. A rendőrség nem tud beférkőzni a csapat soraiba, mivel az erős családi kötelék biztosítja az elpártolás, árulás, hűtlenség lehetetlenségét. A korábbi beépülést lehetetlenné tette az a tény, hogy éveken keresztül nem vették komolyan a 'ndranghetát, "uzsonnaszatyros" maffiának nevezték, utalva a (nem valós) szegénységükre és zsarolási módszereikre. Először Giovanni Falcone figyelmét keltette fel, de az övét is már késve. Az ő indíttatására kezdtek el foglalkozni vele (sok 'ndrangheta tagról, és bűnről még aktákat sem vezettek egy ideig, olyan titokban működtek), erre viszont már megerősödött. Sokak tévesen a Cosa Nostra szegény rokonának nézték, ami a 'ndranghetának elég kedvező volt.

Tevékenységei: A hetvenes évek végén kábítószer-forgalmazásba kezdett, majd csatlakozott az észak-amerikai csempészhálózathoz. Könnyedén mozog a pénzügyben, politikában. Kapcsolatot ápolnak a La Cosa Nostrával, Cosa Nostrával, Camorrával, kolumbiai kartellel, orosz maffiával. Főként drogkereskedelemmel, emberrablással, zsarolással, lopással, hamisítással, építkezési szerződéssel foglalkoznak. Emberrabláson, és építkezési szerződéseken kívül ugyanezt folytatják külföldön is. A többi maffiával ellentétben szerencsejátékkal is foglalkoznak. Újabban a pénzmosásba, fegyverkereskedelembe, gyémántcsempészetbe, radioaktív anyagok csempészésébe kezdtek.

Tőkeinjekciókat adnak törvényes vállalkozások megalapulásához, megkaparintásához. Jelen vannak Kanadában, USA-ban, Ausztráliában, Németországban. Fő hatalmi bázisuk manapság az észak-amerikai Kanada, azon belül is Nagy-Toronto. Oroszországban többek között acélgyár és olajfinomító társulás is a kezükön van.

Egy 1994-es adat szerint 150 család, 6000 tag alkotja, és természetesen a családok tagjai mind rokonai egymásnak. Mára energiaközponttá vált, már nem pitiáner lopásokból tartja fenn magát, nem jótékony pátriárkákból áll.

2017. január 3., kedd

A Miraglia

A Miraglia család Dél-Szicíliából származik. Kezdetben munkásokkal, később kereskedelemmel foglalkoztak. A második világháború után teljesedett ki a család hatásköre, Lombardia és Lazio tartományban intézkedett a család. Hírnevük az Itáliai-félszigeten egyre nagyobb, a bűnügyi szervezetek közül a harmadik helyre sorolta a CIA 2008-ban. Természetesen nem ér fel a Cosa Nostra és a Camorra erejével, viszont a döntésjoga igen nagy.

A jelenlegi pletykák szerint a Miraglia Familia egy Róma melletti kis városban intézi az ügyeket, de a fő "székhelyük" Milánóban található. A mostani hatáskörük igen titkos, a CIA szerint a Forza Italia nevezetű politikai párt mögött állnak, amely Silvio Berlusconi vezetésével alakult meg a rendszerváltás után.

2017. január 2., hétfő

Stidda


Színtiszta bűnöző csoport, szilárdan profitérdekeltségűek. Laza felépítésű, közvetlen akciókra szerveződött. Újonnan alakult meg, de a rendőrség már rajta tartja a szemét. A Földközi-tenger partján lévő városokban, alvilági segélyegyletként működik, Szicíliában is terjeszkedik. Ereje egyre gyarapodik, egyszerre régi és új. Nem érdekli a becsület, nem akar nemzetközi lenni. Távol tartja magát a nagyvárosi maffiák mohóságától és gátlástalanságától.
Homályos múlt nehezíti a szervezet leleplezését. 1994 végén több stiddaro letartóztatására került sor, de az alapok feltárásához nem jutottak közelebb. (1989-ben Francesco Mannaia említette Falcone rendőrbírónak e csoport létezését, de senki sem vette komolyan.)

Beavatás:
A rangidős tagok felizzítanak egy tűt és kék, vagy fekete tintával öt pontból álló csillag alakzatot égetnek az újonc jobb kezébe, a hüvelyk és a mutatóujj közötti bemélyedés vékony bőrébe. A tinta és vér keverékéből így sötétzöld, bíbor szín lesz. Néhány esetben az alakzat vállra és karra is kerülhet. Az újoncoknak homályos, ősi szavakat kell megtanulnia, hogy sejtjén kívüliek is megismerjék.

Felépítése kötetlen, a szervezet csúcsán a "hét öreg" áll, akik a rangidős tagok. Tagjait - helytől függően - stiddarolonak, vagy stiddaronak nevezik.

Tevékenységei:
A Stidda és a Cosa Nostra kapcsolata ingatag. Az 1994 végi letartóztatások után a rendőrség azt tapasztalta, hogy a Stidda folyamatosan keresztbe tesz a Cosa Nostrának. Toto Riina arra a hírre, hogy tagokat toboroz a Stidda a területükön, el akarta tenni láb alól az egyik vezetőt. Calogero L., a Stidda egyik fő embere ezután bombamerénylet áldozata lett. Toto több embere otthagyta a fogát a folyamatos küzdelmekben. Riina a cupolát korábbi Stidda tagokkal töltötte fel. Mivel a Cosa Nostrát egyfolytában morzsolja fel az állam és a bűnüldozés, a Stidda lehet az új, alvilági nagyhatalom.
Leonardo Messina pentito szerint a Cosa Nostra el fog tűnni Toto Riina és a Stidda miatt (korábban már többször beléptek a Cosa Nostra területére, de kiüldözték őket), azonban a Stidda soha nem válhat olyan kifinomult, bonyolult gépezetté, mint a szicíliai maffia, és nemzetközivé sem, mert hiányzik a becsületkódex adta méltóság, és a tagjai mind narkósok, kerítők vagy drog dílerek.

2017. január 1., vasárnap

Az első maffia


Az első maffia a 19. század során alakult ki Szicíliában, Olaszországban. Olasz rendőrségi vélemények szerint manapság valójában nem egy maffiáról, hanem maffiákról beszélhetünk, mivel több helyi szervezésű maffiacsoport jött létre, amelyek külön-külön más tartományokban működnek azonkívül, hogy külföldre is kiterjesztették tevékenységüket. Ilyen maffiacsoport például a Camorra Nápolyban és környékén, a 'Ndrangheta Calabria tartományban, a Sacra Corona Unita (Egyesült Szent Korona) Puglia régióban, a Miraglia Lazio és Lombardia tartományban.

A maffia fő bevétele különféle bűncselekményekből származik: kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, zsarolás, rablás, prostitúció és illegális szerencsejátékok. A bűncselekményekből szerzett pénzt gyakran uzsorakölcsönökön keresztül kamatoztatják, vagy sokszor legális üzleti tevékenységekbe fektetik. A kriminológusok meghatározása szerint a maffia teljesen beleolvad a mindennapi élet számos területébe, és szervezeti felépítése, egysége nem tűnik el egy-egy vezetővel együtt.

Az olasz maffia volt az első ismert maffiaszerű szervezett bűnszövetkezet a világon, megjelenése a 19. századra tehető. Több, egymástól független és egymással versengő szervezetből áll:

Miraglia (Lazio, Lombardia)

Cosa Nostra (Szicília)

Camorra (Campania)

'Ndrangheta (Calabria)

Sacra Corona Unita (Puglia)

Stidda (Szicília)

Basilischi (Basilicata)

Anonima sequestri (Szardínia)

A mafia szó eredeti jelentése: Mazzini autorizza furti, incendi, e attentati, vagyis: Mazzini engedélyezi a rablást, a gyújtogatást, és a merényleteket.Giuseppe Mazzini a carbonari mozgalom tagja volt, mely radikális akcióiról híresült el, később ebből (is) szerveződött a mafia. A maffia szó eredetét a régi szicíliai mafiusu szóra vezetik vissza, amely maga az arab mahjas (menedékhely) szóból ered. A szicíliai kifejezés jelentése „bátor, vakmerően hencegő.” Emberekre használva a mafiusu a 19. századi Szicíliában kétértelmű volt, mert egyrészt egy arrogáns, erőszakos embert jelentett, másrészt egy félelmet nem ismerő, büszke emberre is értették.

Egy másik változat szerint a szó a Morte Ai Francesi, Indipendenza Anela (vagy Italia Avanti) (Morte Alla Francesi, Italia Anela – Halál a franciákra, éljen Itália), azaz „halál a franciákra, éljen a függetlenség” (avagy „hajrá Olaszország”) betűszóból származik. Egy mendemonda szerint a 13. század során, I. (Anjou) Károly szicíliai uralma alatt egy Droetto nevű francia katona megerőszakolt egy fiatal hajadont (lásd szicíliai vecsernye). A lány anyja a történtektől feldúlva Ma -ffia, Ma -ffia sikolyok közepette szaladt az utcákon. A ma -ffia a „mia figlia”, azaz „a lányom” szóból származhat. Az anya sikolyaiból később a franciallenes ellenállási mozgalmak jelszava lett, amely nagyon szegény olaszokat és szicíliaiakat tömörített.

A szó a titkos bűnszövetkezettel 1863-ban került összefüggésbe. Giuseppe Rizotto és Gaetano Mosca a palermói börtönben játszódó, bűnbandákról szóló I mafiusi di la Vicaria színdarabjában a mafia és mafiusi szavak egyszer sem hangzottak ugyan el, de a címben valószínűleg csupán szicíliai hangulati elemként szerepelő mafiusi a szó hamarosan mindezek ellenére önálló életre kelt.

A bűnbandák és a mafiusi közötti összefüggést e sikeres színdarab címe hozta létre, mivel abban a korban Olaszországban és Szicíliában újdonságnak számítottak a bűnbandák. A maffia szót tehát egy, valóban bűnözőket bemutató, ám fiktív mű alapján kezdték el használni. Hivatalos olasz ügyiratokban a maffia szó először 1865-ben jelent meg a palermói prefektus, Filippo Antonio Gualterio tollából.

A maffia a legális gazdasággal párhuzamosan, úgynevezett feketegazdaságként működik. Célja a sok pénzbevétellel járó piacok és tevékenységek feletti uralom. A feketegazdaság az alsó szinten csakis készpénzzel üzemel, melyet így könnyen el lehet rejteni az adóhatóságok elől. A legális gazdaságban végzett üzleti tevékenység szolgálhat az illegális tevékenységek elrejtésére, illetve pénzmosásra.

A szervezett bűnözés tevékenységei közé tartoznak:

Illegális kereskedelem és csempészet:

  • fegyver,
  • kábítószer
  • cigaretta
  • embercsempészet, és az ezzel kapcsolatba hozható prostitúció, tiltott pornográfia (pedofil tartalom)
  • szervkereskedelem
  • lopott műkincsek kereskedelme

Hamisítás:

  • pénz
  • műtárgyak
  • általános fogyasztási cikkek (ruhák, VHS kazetták, CD-k, DVD-k, gyógyszerek)

Tiltott szerencsejátékok (kaszinók, fogadások)

Zsarolás

Lopás és rablás

Korrupció

A maffia az erőszak használatával szemben általában előnyben részesíti a megfélemlítést, a korrupciót vagy a zsarolást, így tevékenysége kevésbé kerül rivaldafénybe. Gyakran megesik azonban, hogy konkurensek vagy nemkívánatos személyek eltüntetésére a maffia véres eszközökhöz nyúl: gyilkosság vagy merénylet tanúk, vizsgálóbírók vagy árulók ellen.